english version


  dr Jędrzej Osiński

  Zakład Lingwistyki Informatycznej i Sztucznej Inteligencji
  Wydział Matematyki i Informatyki
  Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

  Kontakt (sprawy naukowe): josinski@amu.edu.pl

  Zainteresowania naukowe - sztuczna inteligencja (AI):

  • Modelowanie i wnioskowanie czaso-przestrzenne, reprezentacja wiedzy,
  • Przetwarzenie języka naturalnego (NLP): semantyka, pragmatyka, ontologie,
  • Obliczenia jakościowe, zbiory rozmyte,
  • Algorytmy genetyczne,
  • Sztuczne sieci neuronowe, sztuczne życie (AL).

  Praca magisterska (2007): "Rozpoznawanie konfiguracji połączeń w grafach za pomocą sieci neuronowych".

  Rozprawa doktorska (2012): "Modelowanie i przetwarzanie wiedzy czaso-przestrzennej. Model XCDC - aspekty teoretyczne oraz rozwiązania aplikacyjne". [Abstrakt]

  Granty i projekty:

  • (Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego) "Technologie przetwarzania tekstu polskiego zorientowane na potrzeby bezpieczeństwa publicznego" (grant MNiSW R0002802), 2007-2010.
  • "Ontologia typu wordnet do zarządzania wiedzą w systemie obsługi ruchu turystycznego w mieście Poznań - CITTA (CITTA Ontology)", 2010.
  • (Europejski Fundusz Społeczny / Program operacyjny kapitał ludzki) "Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni", 2011.
  • (Europejski Fundusz Społeczny / Program operacyjny kapitał ludzki) "Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski" (poddziałanie 8.2.2), 2010/2011.
  • PolNet - polski WordNet, 2011.

  Publikacje:

  • Osiński, J. (2009): Extending the Cardinal Direction Calculus to a Temporal Dimension, [w:] Chad Lane, H., Guesgen, H.W. (red.): Proceedings of the 22nd Florida Artificial Intelligence Research Society Conference, May 19-21, 2009, Sanibel Island, Florida, USA, str. 141-142, AAAI Press.
  • Ligozat, G., Vetulani, Z., Osiński, J. (2009): Spatio-Temporal Aspects of the Monitoring of Complex Events, [w:] Guesgen, H.W., Bhatt, M. (red.): Proceedings of the 21st International Joint Conference on Artificial Intelligence: Workshop on Spatial and Temporal Reasoning, July 11-17, 2009, Pasadena, California, USA, str. 44-51.
  • Osiński, J. (2009): The experimental analysis of the natural language used for describing qualitative spatial relations between objects, [w:] Vetulani, Z. (red.): Proceedings of the 4th Language & Technology Conference, November 6-8, 2009, Poznan, Poland, str. 305-310, Wyd. Poznańskie, Poznań.
  • Vetulani, Z., Marciniak, J., Obrębski, T., Kubis, M., Osiński, J., Walkowska, J., Kubacki, P., Witalewski, K. (2009): POLINT-112-SMS: Beta Prototype, [w:] Vetulani, Z. (red.): Proceedings of the 4th Language & Technology Conference, November 6-8, 2009, Poznan, Poland, str. 160-164, Wyd. Poznańskie, Poznań.
  • Osiński, J. (2010): Using Extended Cardinal Direction Calculus in Natural Language based Systems, [w:] Rutkowski, L., Scherer, R., Tadeusiewicz, R., Zadeh, L., Zurada, J. (red.): Artificial Intelligence and Soft Computing, 10th International Conference, ICAISC 2010, Zakopane, Poland, June 13-17, 2010, Part II, Lecture Notes in Artificial Intelligence 6114, str. 606-613, Springer.
  • Vetulani, Z., Marciniak, J., Obrębski, T., Vetulani, G., Dąbrowski, A., Kubis, M., Osiński, J., Walkowska, J., Kubacki, P., Witalewski, K. (2010): Zasoby językowe i technologie przetwarzania tekstu. POLINT-112-SMS jako przykład aplikacji z zakresu bezpieczeństwa publicznego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań (ISBN 978-83-232-2155-5).
  • Ligozat, G., Vetulani, Z., Osiński, J. (2011): Spatiotemporal Aspects of the Monitoring of Complex Events for Public Security Purposes, [w:] Spatial Cognition and Computation: An Interdisciplinary Journal, vol. 11 (1), str. 103-128, Taylor & Francis Group.
  • Osiński, J. (2011): Acquisition of Spatial Relations from an Experimental Corpus, [w:] Vetulani, Z. (red.): Human Language Technology. Challenges for Computer Science and Linguistics, 4th Language and Technology Conference, LTC 2009, Poznan, Poland, November 6-8, 2009, Revised Selected Papers, Lecture Notes in Artificial Intelligence 6562, str. 388-399, Springer.
  • Osiński, J. (2011): The spatio-temporal relation of the XCDC model conceptualized in a natural language, [w:] Vetulani, Z. (red.): Proceedings of the 5th Language & Technology Conference, November 25-27, 2011, Poznan, Poland, str. 425-429, Fundacja UAM, Poznań.
  • Osiński, J. (2012): Extended CDC vs Other Formalisms - The Comperative Analysis of the Models for Spatio-temporal Reasoning, [w:] Rutkowski, L., Korytkowski, M., Scherer, R., Tadeusiewicz, R., Zadeh, L., Zurada, J. (red.): Artificial Intelligence and Soft Computing, 11th International Conference, ICAISC 2012, Zakopane, Poland, April 29 - May 3, 2012, Proceedings, Part II, Lecture Notes in Artificial Intelligence 7268, str. 679-687, Springer.
  • Osiński, J. (2013): The Construction of the Relative Distance Fuzzy Values Based on the Questionnaire Experiment, [w:] Baldoni, M., Baroglio, C., Boella, G., Micalizio, R. (red.): AI*IA 2013: Advances in Artificial Intelligence, XIIIth International Conference of the Italian Association for Artificial Intelligence, Turin, Italy, December 4-6, 2013, Proceedings, Lecture Notes in Artificial Intelligence 8249, str. 217-226, Springer.
  • Osiński, J. (2013): Resolving Relative Spatial Relations Using Common Human Competences, [w:] Vetulani, Z., Uszkoreit, H. (red.): Proceedings of the 6th Language & Technology Conference, December 7-9, 2013, Poznań, Poland, str. 209-213, Fundacja UAM, Poznań.
  • Osiński, J. (2014): The XCDC Relations as a Spatio-Temporal Ontology, [w:] Vetulani, Z., Mariani, J. (red.): Human Language Technology Challenges for Computer Science and Linguistics, 5th Language and Technology Conference, LTC 2011, Poznań, Poland, November 25-27, 2011, Revised Selected Papers, Lecture Notes in Artificial Intelligence 8387, str. 104-115, Springer.
  • Osiński, J. (2017): Przyszłość testowania oprogramowania, [w:] Roman, A., Zmitrowicz, K. (red.): Testowanie oprogramowania w praktyce, str. 207-219, Wydawnictwo PWN (ISBN 978-83-01-18941-9).
  • Vetulani, Z., Osiński, J. (2017): Intelligent Information Bypass for More Efficient Emergency Management, [w:] Computational Methods in Science and Technology, vol. 23 (2), str. 105-123, PCSS Poznań (ISSN 1505-0602).
  • Osiński, J. (2020): Cunning Machines: Your Pocket Guide to the World of Artificial Intelligence, Chapman and Hall/CRC (ISBN 978-0367898618).