Palestyna 2011
Jerycho, Betlejem, Betania
Jerycho - jedno z najstarszych miast świata i najstarsze nieprzerwanie istniejące siedlisko ludzkie...

Sykomora Zacheusza w Jerychu
(Łk 19,1-5)...

Góra Kuszenia (Mt 4,8-10)...

Meczet w Jerychu...

Najstarsze zabudowania w Jerychu liczące ok. 10 tys. lat...

Mur oddzielający tereny Autonomii Palestyńskiej od reszty Izraela...

Symboliczne graffiti przy wjeździe do Betlejem...

Bazylika Narodzenia Pańskiego z 327 r.

Wejście do Bazyliki zmniejszono celowo by odwiedzający musiał się skłonić...

Wnętrze Bazyliki Narodzenia Pańskiego...

Wejście do Groty Narodzenia...

W uświęconym miejscu narodzenia Jezusa (oznaczonym srebrną gwiazdą)...

Kościół św. Katarzyny...

Grota Mleczna - dawniej dom Świętej Rodziny, dziś cel pielgrzymek...

Świadectwa cudów (m.in. wyleczenia bezpłodności i nowotworów) po wizycie w Grocie Mlecznej...

Betlejem...

Bazar w Betlejem...

Uliczny wypiek placków w Betlejem...

Grota Pasterzy w Beit Sahour (aglomeracja Betlejem)...

Sanktuarium Pasterzy (Beit Sahour)...

Wnętrze Sanktuarium Pasterzy...

Pole Pasterzy dziś jest parkiem...

Kościół św. Łazarza w Betanii...

W grobie Łazarza (J 11,33-44)...