ZTAI UI2 (Testowanie aplikacji internetowych 2)

  Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z teorią testowania systemów informatycznych ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji internetowych. Omówione zostaną rodzaje i poziomy testów, metodologie i techniki testowania raz podstawy automatyzacji testów. W ramach ćwiczeń student przeprowadzi różne rodzaje testów dla aplikacji internetowych korzystając z wybranych darmowym narzędzi. Kontynuacja cyklu wykładów i ćwiczeń (ZTAI UI1).

  Kontakt: josinski@amu.edu.pl

  Dyżury: po wcześniejszym uzgodnieniu e-mailem.

  Wybrane uwagi organizacyjne:

  1. Prowadzący nie będzie udostępniał prezentacji z wykładu. Na niniejszej stronie umieszczony zostanie plan każdego wykładu.
  2. Na ćwiczeniach studenci pracują indywidualnie.

  Literatura dodatkowa:

  • ISTQB Foundation level syllabus (po polsku, po angielsku),
  • D. Graham et al.: Foundations of Software testing. ISTQB certification,
  • J. Whittaker: How to Break Software,
  • E. Hendrickson: Explore It! Reduce Risk and Increase Confidence with Exploratory Testing.

  Wykład 1.

  • Zgłaszanie usterki
  • Wyrocznia testowa
  • Heurystyki testowe
   • Heuristics Cheat Sheet (Quality Tree Software)
   • FCC CUTS VIDS (Michael Kelly)
  • Typy testów
  • Rodzaje testów niefunkcjonalnych
   • Testy wydajnościowe po stronie użytkownika
   • Testy wydajnościowe po stronie serwera
   • Testy bezpieczeństwa
   • Testy użyteczności
   • Testy dostępności
   • Testy niezawodności
   • Testy pielęgnowalności
   • Testy przenoszalności

  Wykład 2.

  • Testy wydajnościowe
   • Pomiar czasu odpowiedzi
   • Testy obciążeniowe
   • Testy przeciążeniowe
   • Testy soak
  • Internet a testy przenośności
  • Testy bezpieczeństwa - OWASP
   • Top 10
   • Testing Guide
   • Przykłady
    • Blind SQL Injection
    • Cross-site Scripting (XSS)
    • Brute Force Attack (m.in. 404 vs. 403)
  • Użyteczność (usability)
  • UX (User Experience)
  • Usability vs. UX
  • Sukces = Usability + UX

  Wykład 3.

  • Testy użyteczności
   • Heurystyki Jakoba Nielsena
   • Klasyfikacja Weinschenka i Barkera
  • Testy dostępności
   • Standard WCAG 2.0
   • Poziomy dostępności - A-AAA
  • Automatyzacja testów
   • Zalety
   • Wady
   • Cechy dobrej automatyzacji
   • Narzędzia "Record & Playback"
   • Selenium Webdriver
   • Cucumber

  Ćwiczenia 1.

  Ćwiczenia 2.

  • Nightwatch.js
   • Przed użyciem nightwatch.js należy pobrać i uruchomić serwer Selenium:
    1. Uruchomić cmd
    2. Przejść na dysk p: (pliigon): cd /d p:\
    3. Pobrać Selenium: wget http://goo.gl/PJUZfa
    4. Uruchomić Selenium: java -jar selenium-server-standalone-2.48.2.jar
   • Użycie nightwatch.js (zakładamy pracę w katalogu j:\nightwatch):
    1. Uruchomić cmd
    2. Zainstalować nightwatch.js: npm install nightwatch
    3. Utworzyć katalogi: mkdir j:\nightwatch\examples\tests j:\nightwatch\examples\custom-commands
    4. Przejść do katalogu: cd /d j:\nightwatch
    5. Stworzyć przykładowy test: notepad .\examples\tests\test.js
    6. Uruchomić test: nightwatch test.js

  Zadanie

  • Zadanie do realizacji w grupach 2-3 osobowych. Należy przygotować raport z testów zawierający następujące elementy
   • Na potrzeby testów proszę wybrać złożony serwis, którego nazwa zaczyna się od pierwszej litery nazwiska jednej z osób w zepole.
   • Fiddler - podmiana obrazka, proszę załączyć screenshot konfiguracji Fiddlera i zmienionej strony
   • Selenium IDE - przygotowac suite zawierający 3 nietrywialne testy - proszę załączyć "kod" testów
   • Nightwatch.js
    • Test 1: wyszukanie strony serwisu w przeglądarce Google
    • Test 2: otworzyć stronę serwisu i sprawdzić dostępność 3 elementów
    • Proszę załączyć kod obu testów
    • Proszę załączyć sreenshot konsoli prezentujący uruchomienie obu testów sekwencyjnie
  • Deadline: Dokument należy przesłać w pliku PDF na adres e-mail prowadzącego (powyżej) w terminie do 31.12.2015 (godz. 23:59).