ZTAI UI1 (Testowanie aplikacji internetowych 1)

  Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z teorią testowania systemów informatycznych ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji internetowych. Omówione zostaną rodzaje i poziomy testów, metodologie i techniki testowania raz podstawy automatyzacji testów. W ramach ćwiczeń student przeprowadzi różne rodzaje testów dla aplikacji internetowych korzystając z wybranych darmowym narzędzi.

  Kontakt: josinski@amu.edu.pl

  Dyżury: po wcześniejszym uzgodnieniu e-mailem.

  Wybrane uwagi organizacyjne:

  1. Prowadzący nie będzie udostępniał prezentacji z wykładu. Na niniejszej stronie umieszczony zostanie plan każdego wykładu.
  2. Na ćwiczeniach studenci pracują indywidualnie.

  Literatura dodatkowa:

  • ISTQB Foundation level syllabus (po polsku, po angielsku),
  • D. Graham et al.: Foundations of Software testing. ISTQB certification,
  • J. Whittaker: How to Break Software,
  • E. Hendrickson: Explore It! Reduce Risk and Increase Confidence with Exploratory Testing.

  Wykład 1.

  • Tester vs QA
  • Zawód testera
  • Środowisko (ISTQB, SJSI, TestWarez, TestingCup, PTaQ)
  • Błąd, usterka, awaria
  • Przyczyny usterek
  • Cele testowania
  • Postawowe zasady testowania
  • Proces testowy
  • Tester w klasycznych modelach wytwarzania oprogramowania
   • Model kaskadowy
   • Model "V"
  • Poziomy testów
   • Testy jednostkowe (także Sonar)
   • Testy integracyjne
   • Testy systemowe
   • Testy akceptacyjne (także testy Alfa, Beta, A/B)

  Wykład 2.

  • Tester w zwinnych modelach wytwarzania oprogramowania (Agile)
   • Scrum (pojęcia: backlog, sprint, planning, demo, retro)
   • Kanban
  • Cynefin - klasyfikacja problemów
   • Metody postępowania (sekwencja)
   • Proste szacowanie (1. "Wiem, jak to zrobić", 2. ...)
   • Nauka i rozwój osobisty, firmy a bawura (reprezentacja w modelu)
  • Testy statyczne vs. testy dynamiczne
  • Techniki czarnoskrzynkowe projektowania testów
   • Podział na klasy równoważności
   • Analiza wartości brzegowych (BVA oraz Full BVA)
   • Techniki oparte na tablicach decyzyjnych (w tym redukcja)
   • Technika przejść między stanami (w tym pokrycie 0, 1 - przełącznikowe)
   • Analiza przypadków użycia

  Wykład 3.

  • Techniki białoskrzynkowe projektowania testów
   • Pokrycie instrukcji
   • Pokrycie decyzji
   • Pokrycie gałęzi
  • Techniki oparte na doświadczeniu
  • Zgadywanie błędów, atak usterkowy
  • Testy eksploracyjne
  • Sanity tests vs. smoke tests
  • Testy oparte na sesjach
   • Przegląd sesji testowych (debrief)
   • PROOF
  • Ryzyko projektowe - QA
  • Ryzyko produktowe - tester
  • Ryzyko = Wpływ * Prawdopodobieństwo
  • ROAM
  • Zarządzanie poziomami ryzyka

  Ćwiczenia 1.

  • Testowanie poprawności
   • Walidatory W3C
   • FireFox (Ctrl+Shift+n) i Firebug (F12) - konsola błędów, widok 3D, badanie i modyfikowanie elementu, zarządzanie ciasteczkami
   • Spell Checker - dodatek FireFox
   • Check My Links - dodatek Chrome
  • Testownie przenośności
  • Testownie wydajności (po stronie klienta)
  • Testowanie lokalizacji geograficznej

  Ćwiczenia 2.

  • Techniki czarnoskrzynkowe projektowania testów
  • Testowanie a logika
  • Google Analytics
   • Badanie profilu użytkownika i planowanie testów (poziom tworzenia aplikacji)
   • Testowanie konfiguracji analizatorów (poziom biznesowy - klient)
  • Praca nad zadaniem

  Zadanie

  • Zadanie do realizacji w grupach 2-3 osobowych. Należy przygotować raport z testów zawierający następujące elementy
   • Na potrzeby testów proszę wybrać złożony serwis, którego nazwa zaczyna się od pierwszej litery nazwiska jednej z osób w zepole.
   • Testy poprawności - wynik validatora, omówienie dwóch wybranych błędów
   • Testy wydajności (po stronie klienta) - wynik dowolnego skanera, omówienie dwóch parametrów
   • Testowanie lokalizacji geograficznej
    • GeoPeeker - wynik (screenshot)
    • GeoProxy - dwie lokalizacje (screenshot)
   • Raport z przebiegu sesji testowych (liczba sesji = liczebność zespołu)
    • Obszar testów - uzasadnienie wyboru (analiza ryzyka)
    • Należy wykorzystać poznane techniki czarnoskrzynkowe projektowania testów (wskazać)
    • Szczegółowy opis - kroki testera
    • Lista zidentyfikowanych usterek
    • PROOF
  • Deadline: Dokument należy przesłać w pliku PDF na adres e-mail prowadzącego (powyżej) w terminie do 11.12.2016 (godz. 23:59).