ZLPNI 120 (Podstawowe pojęcia i narzędzia informatyki)

  wykład (1WA): dr Jan Kaczmarek

  ćwiczenia (1CA):

  • 2008-11-22, 13:15-15:30; sala A1-16
  • 2009-01-10, 08:15-10:30; sala A1-14
  • 2009-01-25, 08:15-10:30; sala A1-16


  Zarys programu ćwiczeń:

  1. Podstawowe zasady obsługi systemu komputerowego (w tym podstawowe programy narzędziowe).
  2. Algorytmy.
  3. Usługi sieciowe - komunikacja w sieci.

  W czasie zajęć studenci realizują zadania praktyczne, za które uzyskują punkty. Oddanie zadania po upływie wskazanego terminie skutkuje zmniejszeniem liczby punktów uzyskanych za to zadanie.

  Zadanie 1 (10pkt):

  • Proszę pobrać plik dnifli0_zad1.pdf.
  • Zadanie polega na utworzeniu pliku w edytorze Microsoft Word (o nazwie zad1.doc) wyglądającego dokładnie tak, jak plik pobrany ze strony. W miejscach zwierających dane osobowe (James, Bond, 123456, informatyka stacjonarna 1 rok) należy podać własne dane (odpowiednio: imię, nazwisko, nr indeksu, kierunek i rok studiów).
   • Podanie do dziekana (czcionka 13; proszę nie używać spacji do układania tekstu oraz zachować pogrubienia i kursywę jak w przykładzie) - 4pkt.
   • Wykres numeru indeksu (wykorzystać Microsoft Excel) - 2pkt.
   • Równanie (wykorzystać obiekt Microsoft Equation) - 2pkt.
  • Plik wysłać ze swojego skrzynki studenckiej na adres josinski@amu.edu.pl (jako załącznik wiadomości). Temat wiadomości powinien mieć postać: ZAOCZNI ZAD1 nazwisko imię (nr ideksu). - 2pkt.
  • Termin nadsyłania zadania: - .

  Zadanie 2 (10pkt):

  • Na trzecie zajęcia proszę przynieść (narysowane na kartce) schematy blokowe algorytmów rozwiązania poniższych zadań. Należy rozważać przypadki szczególne. Osoby, które nie będą na zajęciach (przypominam o obowiązku usprawiedliwiania nieobecności), proszę o pozostawienie kartek w portierni (w części "B" budynku) w terminie wcześniejszym.
   1. Dla danych punktów płaszczyzny (x1,y1),(x2,y2),(x3,y3) sprawdzić, czy są one współliniowe.
   2. Znaleźć liczbę elementów dodatnich, ujemnych i zerowych w danym ciągu n-elementowym.
   3. Wyznaczyć iloczyn skalarny dwóch wektorów w R^n.
   4. Dla danego ciągu n-elementowego wykonać cykliczne przesunięcie w lewo (tj. do postaci: a2,a3,...,an,a1).
   5. Obliczyć sumę elementów macierzy m x n.
  • Termin dostarczenia zadania: - .

  Zadanie 3 (10pkt):

  • Proszę pobrać plik uslugi_sieciowe.doc.
  • Formularz należy wypełnić zgodnie z instrukcjami w nim zawartymi.
  • Plik wysłać ze swojego skrzynki studenckiej na adres josinski@amu.edu.pl (jako załącznik wiadomości). Temat wiadomości powinien mieć postać: ZAOCZNI ZAD3 nazwisko imię (nr ideksu).
  • Termin nadsyłania zadania: - .


  Wpisy z ćwiczeń (oraz dla chętnych dopytywanie na wyższą ocenę):
  - .
  Skala ocen:

  • od 50% (15pkt.) - dst,
  • od 60% (18pkt.) - dst+,
  • od 70% (21pkt.) - db,
  • od 80% (24pkt.) - db+,
  • od 90% (27pkt.) - bdb.


  nr indeksupodaniewykresrównaniee-mailop 1zad 2op 2zad 3op 3RAZEM
  1234564222010010030
  3478363.522206.509025
  345250422205.5010025.5
  3440974221.509.5
  3441024221.507010-125.5
  344101422208010-127
  3454722.5211.509.5-19.5025
  3446474221.505010024.5
  3482353.51.50106010022
  3441273.520109.5016
  34416742220708025
  344095401.51.504010021
  3452473.522208010027.5
  3478353.5221.503.5010022.5
  3441393.522206010025.5
  3464482.50.510.505.5010
  34689542220709026
  3452522.521205010022.5
  344119422209010029
  3482362.51.521-16
  3474879.5-18.5

  * op X - punkty za opóźnienie w realizacji zadania nr X.