DNIF LI0 (Podstawowe pojęcia i narzędzia informatyki)

  wykład (1WA): dr Jan Kaczmarek
  poniedziałek, godz.: 13:45, aula A
  UWAGA: Wykład odbywa się co drugi tydzień.

  ćwiczenia
  (1CF): wtorek, godz.: 10:00, sala: A1-24,25
  UWAGA: Ćwiczenia odbywają się co drugi tydzień. Pierwsze zajęcia: 27.09.2011r.
  (1CE): wtorek, godz.: 10:00, sala: A1-24,25
  UWAGA: Ćwiczenia odbywają się co drugi tydzień. Pierwsze zajęcia: 4.10.2011r.

  UWAGA: We wtorek po Dniu Wszystkich Świętych, tj. 8.11.2011, swoje trzecie zajęcia będzie miała grupa 1CE.

  UWAGA: Jako pierwsza zajęcia po przerwie świątecznej, tj. 3.01.2012, będzie miała grupa 1CF.

  UWAGA: Obie grupy (1CE i 1CF) będą pisały kolokwium wspólnie w dniu 17.01.2012 o godz. 10:00 w auli A. Proszę wszystkich o punktualne przybycie.


  Zarys programu ćwiczeń:

  1. Podstawowe zasady obsługi systemu komputerowego.
  2. Podstawowe programy narzędziowe.
  3. Algorytmy.
  4. Gramatyki kombinatoryczne i notacja BNF.
  5. Usługi sieciowe - komunikacja w sieci.

  Wybrane uwagi organizacyjne:

  1. Dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność.
  2. Dopilnowanie zaznaczenia obecności jest obowiązkiem studenta.
  3. W czasie zajęć studenci realizują zadania praktyczne, w tym dwa (objemujące zagadnienia 1, 2 i 5), za które mogą zdobyć po 10pkt. Oddanie zadania po upływie wskazanego terminie skutkuje zmniejszeniem liczby punktów uzyskanych za to zadanie.
  4. Zadania punktowane realizujemy całkowicie samodzielnie.
  5. Na ostatnich ćwiczeniach odbędzie się kolokwium obejmujące zagadnienia 3 i 4 - do zdobycia jest 20pkt.
  6. Kolokwium trzeba zaliczyć, tj. uzyskać minimum 50% (10pkt.). Obecność na kolokwium jest obowiązkowa.
  7. Suma zdobytych punktów decyduje o ocenie uzyskanej z ćwiczeń:
   • od 50% (20pkt.) - dst
   • od 60% (24pkt.) - dst+
   • od 70% (28pkt.) - db
   • od 80% (32pkt.) - db+
   • od 90% (36pkt.) - bdb
  8. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest realizacja obu zadań oraz praca na ćwiczeniach.

  Zadanie 1 (10pkt):

  • Proszę pobrać plik dnifli0_zad1.pdf.
  • Należy utworzyć plik w edytorze Microsoft Word (o nazwie zad1.doc) wyglądający dokładnie tak, jak pobrany plik. W miejscach zwierających dane osobowe (James, Bond, 123456, informatyka stacjonarna 1 rok) należy podać własne dane (odpowiednio: imię, nazwisko, nr indeksu, kierunek i rok studiów).
   • Z1 (3pkt.): Podanie do dziekana (czcionka 13; proszę nie używać spacji do układania tekstu oraz zachować pogrubienia i kursywę jak w przykładzie; proszę wpisać aktualne dane dziekana).
   • Z2 (2pkt.): Wykres numeru indeksu (należy wykorzystać Microsoft Excel).
   • Z3 (2pkt.): Równanie (należy wykorzystać obiekt Microsoft Equation).
  • Z4 (2pkt.): Plik proszę wysłać ze swojej skrzynki studenckiej na adres josinski@amu.edu.pl (jako załącznik wiadomości). Temat wiadomości powinien mieć postać: ZAD1 nazwisko imię (nr ideksu). W treści wiadomości proszę umieścić link do swojej indywidualnej strony internetowej (Z5: 1pkt.).
  • Termin: 1CF: 17.10.2011, godz. 23:59; 1CE: 24.10.2011, godz. 23:59.

  Zadanie 2 (10pkt):

  • Proszę pobrać plik dnifli0_zad2.doc.
  • Formularz należy wypełnić zgodnie z instrukcjami w nim zawartymi.
  • Plik wysłać ze swojego skrzynki studenckiej na adres josinski@amu.edu.pl (jako załącznik wiadomości). Temat wiadomości powinien mieć postać: ZAD2 nazwisko imię (nr ideksu).
  • Termin: 1CF: 4.01.2012, godz. 23:59; 1CE: 11.01.2012, godz. 23:59.


  (Wątpliwości dotyczące przyznanych punktów wyjaśniamy w trakcie dyżurów.)

  UWAGA: Wspólne dla obu grup (1CE i 1CF) kolokwium poprawkowe odbędzie się we wtorek, 24.01.2011 o godz. 10:00 (sala A1-24,25). Kolokwium poprawkowe jest obowiązkowe dla wszystkich, którzy uzyskali na kolokwium mniej niż 10 pkt. Przychodzą również osoby nieobecne na pierwszym terminie (proszę zabrać usprawiedliwienie). W tym samym terminie zapraszam także wszystkich, którzy chcą obejrzeć swoje prace, wyjaśnić wątpliwości lub ustnie odpowiadać na wyższą ocenę (gdy np. zabrakł komuś 1 pkt. do piątki).

  Zadanie 1Zadanie 2
  nr indeksuZ1Z2Z3Z4Z5OpóźnienieP1P2P3P4P5OpóźnienieKolokwiumSUMA
  MAX3222102222202040
  1CF
  375193321.521022222019.5
  3804722.50.51.520-4222220921.5
  362679-4-1-5
  362686-4-1-5
  37526831.5220-12222101430.5
  36398721.521.50-1-15
  37526931.51.52102222201433
  3752702.511210022220924.5
  37527121.522002222201532.5
  3752723121.5002222201027.5
  37527331.51.52102222101533
  37527531.52210222210725.5
  37527631.51.52002222201533
  375277211200222220925
  375278321.51.5102222201130
  375279-422222-11116
  3752802.51.522102222201534
  37528131.51.51.51-12222201431.5
  3752822.51.51.51.51-1-16
  3752833222102222201636
  3644123221.500-17.5
  3158182.51.522002222201129
  3752842.5121.510221.52201027.5
  3752852.51.522102222201635
  375286321.521-12222201331.5
  37528731.51.51.510221.52101229
  1CE
  37520131.521.5102222201332
  3619452.51.522102222201231
  3628082.51.51.521-12222201027.5
  3752313222102222101130
  380406-4-1-5
  37524831.522102222201938.5
  3752492.512210212210622.5
  3752501.5112102122201530.5
  352003-4-1-5
  3752512.51.52210222200623
  36886031.5221022222-1119.5
  369966-4-1-5
  375252-4-1-5
  3752532.511.5200-128
  37525421.51.52102222101633
  37525531.51.5210222220019
  37525631.51.52102122201836
  37525731.522102222101331.5
  3752582.51.521.5102222201634.5
  375259-4-1-5
  3752612.51.522102222201635
  3639812.511.5210-17
  3752622.51.522102222201534
  37526431.51.52102222201736
  30221330.522102222101835.5
  375265-42222206
  36398331.512101.511.522016.5
  375266311.521022222028.5
  375267-4-1-5
  36398431.50210222220118.5