DAPO LI0 (Analiza i programowanie obiektowe)

  wykład (1WA): dr Jacek Marciniak
  wtorek, godz.: 10:00, sala: aula C

  ćwiczenia
  (1CB): poniedziałek, godz.: 13:45, sala: A1-24,25


  Cel zajęć:

  • Wprowadzenie do analizy i programowania obiektowego.
  • Wprowadzenie do korzystania z wzorców projektowych.
  • Wprowadzenie do języka UML.
  • Wykształcenie u studenta umiejętności tworzenia oprogramowania obiektowego, dobrze zaprojektowanego, wydajnego i łatwego w utrzymaniu. Należy podkreślić, że przedmiot stanowi jedynie wprowadzenie do omawiany zagadnień.

  Literatura podstawowa:

  • Craig Larman (2002): Applying UML and Patterns An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and the Unified Process, Prentice Hall. [Google Books]
  • Notatki z wykładów dr Marciniaka. [Edumatic]

  Wybrane uwagi organizacyjne:

  1. Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności.
  2. Dopilnowanie zaznaczenia obecności jest obowiązkiem studenta.
  3. Udział w wykładach jest bardzo wskazany.
  4. W ramach ćwiczeń studenci przygotowują 6 projektów ocenianych zespołowo lub indywidualnie.
  5. Suma punktów za projekty decyduje o ocenie uzyskanej z ćwiczeń (rozkład ocen poniżej).
  6. Projekty oceniane są na konkretnych zajęciach przy komputerach (kolor zielony w programie ćwiczeń) lub publicznie z wykorzystaniem rzutnika (kolor czerwony). W drugim przypadku prowadzący wybiera zespoły (być może wszystkie), które prezentują swoje projekty. Projekty pozostałych osób zostaną ocenione za pośrednictwem systemu Edumatic. Wybrane projekty (kolor niebieski) oceniane będą tylko za pośrednictwem systemu Edumatic.
  7. Przy prezentacji wyników pracy zespołu, każdy jego członek powinien być przygotowany do dyskusji.
  8. W dniu zaliczania projektu obecność jest obowiązkowa. Nieusprawiedliwiona nieobecność jest równoważna nieprzygotowaniu do prezentacji.
  9. Osoba lub zespół nieprzygotowana do prezentacji traci 0.5 pkt.
  10. Nieprzygotowanie skutkuje większym prawdopodobieństwem wyboru do prezentacji kolejnego zadania.
  11. Wszystkie projekty powinny zostać umieszczone w systemu Edumatic (niespakowane pliki o ustalonym formacie) przed rozpoczęciem zajęć w dniu prezentacji danego projektu - nie wysyłamy zadań pocztą.
  12. Nieumieszczenie projektu w systemie Edumatic do końca dnia zaliczania tego projektu skutkuje odjęciem 0.5 pkt. (czyli jeśli np. osoba jest niegotowa do prazentacji, traci 0.5 pkt., a jeśli ponadto nie dośle zadania do północy, traci w sumie 1 pkt.).
  13. Oceniony projekt zawsze można poprawić i przedstawić do ponownej oceny w ciągu dwóch dyżurów po ogłoszeniu oceny. Każda kolejna poprawa oznacza odjęcie 0.5 pkt.
  14. Przy prezentacji projektu na dyżurze, odpowiednie pliki należy w formie niespakowanej przesłać na adres josinski@amu.edu.pl, w temacie wpisując "Poprawa" oraz swoje imię i nazwisko - nie przynosimy pendrive'ów, itp.
  15. Projekty indywidualne realizujemy całkowicie samodzielnie.
  16. W ramach pracy zespołowej odpowiedzialność jest jednakowa.
  17. Obecność przynajmniej jednej osoby traktowana jest jako obecność zespołu.
  18. Posiadanie kopii zapasowej realizowanych projektów jest obowiązkiem każdego studenta - awaria systemu Edumatic lub serwera pocztowego nie usprawiedliwia nieprzygotowania do zajęć.
  19. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest realizacja wszystkich projektów przed ustalonym terminem wpisów oraz uzyskanie minimum połowy punktów za każdy z projektów.

  Tematy projektów

  Orientacyjny program ćwiczeń:

  Ćw. Tematyka zajęć Punkty do zdobycia
  1 Sprawy organizacyjne
  Podział na zespoły
  Wybór funkcjonalności i realizacja prototypu
  -
  -
  -
  2 Ocena prototypu
  Dyskusja w grupach
  2 pkt. (indywidualnie)
  -
  3 Skrócony opis przypadków użycia -
  4 Ocena opisów skróconych przypadków użycia
  Pełen opis przypadków użycia
  1 pkt. (grupowo)
  -
  5 Pełen opis przypadków użycia -
  6 Ocena opisów pełnych przypadków użycia
  Model wiedzy dziedzinowej: klasy
  4 pkt. (indywidualnie)
  -
  7 Model wiedzy dziedzinowej: asocjacje i atrybuty -
  8 Ocena modelu wiedzy dziedzinowej 5 pkt. (grupowo)
  9 Zdarzenia systemowe
  Diagramy interakcji
  -
  -
  10 Diagramy interakcji -
  11 Diagramy interakcji
  Ocena diagramów interakcji
  -
  6 pkt. (indywidualnie)
  12 Projektowy diagram klas -
  13 Wzorce projektowe -
  14 Ocena projektowego diagramu klas
  Ocena wzorców projektowych
  1 pkt. (grupowo)
  1 pkt. (indywidualnie)
  15 Podsumowanie i zaliczenia -

  Rozkład ocen:

  • [ 0, 11 ) --> ndst
  • [ 11, 13 ) --> dst
  • [ 13, 14 ) --> dst+
  • [ 14, 17 ) --> db
  • [ 17, 18 ) --> db+
  • [ 18, 20 ] --> bdb


  nr indeksuPrototypSOPUPOPUMWDDIPDKWPSUMA
  MAX214561120
  Grupa Alfa
  351817213.53.54
  35180022.54
  351814C233.5
  Grupa Bravo
  340895C21343
  35188523.54.5
  150312234.5
  Grupa Charlie
  32979921454
  359320C245
  351834244.5
  Grupa Delta
  Grupa Echo
  Grupa Foxtrot